Reet Laur

Sünd. 1957.a., abielus, kaks täiskasvanut tütart. Olen töötanud koolipsühholoogina, nõustajana 20 aastat, koolitajana alates 1995 aastast. Lõpetanud TPÜ organisatsioonikäitumise magistrantuuri. Olen olnud kaastegev Rahvusvahelise Sorose Programmi ning Avatud Meele Instituudi koolitus-ja arendusprojektis “Visuaalse mõtlemise strateegiad”. Osalenud erinevate haridus- ja nõustamisalaste projektide töörühmades.

Endiselt olen ka Tallinna Ülikooli Täiskasvanute Hariduse Keskuse lektor.

Koolitusteemad on seotud kooli- ja hariduspsühholoogia ning orgnisatsioonikäitumise valdkonnaga.

Vabal ajal meeldib mulle aega veeta pere ja sõpradega, mängida tennist, käia teatris, näitustel ja teistel kultuuriüritustel ning reisida.

reet@laurlaur.ee
tel: +372 56 483848

Kristel Laur

Sünd. 1976. a., vabaabielus, mul on 20-aastane tütar ja 15-aastane poeg.

2001. aastal lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala. Täiendasin erialaliselt Helsingi Ülikoolis ning spetsialiseerusin loova mõtlemise ning innovatsiooni juhtimise suunale Tööpsühholoogia ja juhtimise laboris Helsingi Tehnikaülikoolis.

Aastatel 2003 – 2005 töötasin Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskuses, olin keskuse juht, tegelesin keskuse asutamise ja teenuste arendamisega ning olin ülikooli karjäärinõustaja.
Nõustajana olen täiendanud end veel lisaks pereteraapia ja loovteraapia suunal.  Erihuviks ja -fookuseks on olnud loominguliste inimeste arengu toetamine.

Peamised koolitusteemad:
Grupikäitumine ja koostöö, nõustamisoskused, loov mõtlemine ja loova protsessi suunamine, karjääri planeerimine ja arendamine, muutuste disain ja arenguprotsessi toetamine ning sotsiaalsed oskused (sh enesekehtestamine, konfliktidega toimetulek, enesehinnang, suhtlemisoskused). Disainmõtlemise, – protsessi ja vahendite kasutamine arendustegevuses.

Lisaks erapraksisele olen teinud pikemat koostööd erinevate asutustega, sh Tervise Arengu Instituut, Eesti Töötukassa, Tallinna Ülikool, Eesti Tantsuagentuur, Tallinna 21.Kool, Eesti Vabaharidusliit, MTÜ Continuous Action (DesignLab projekt), Ikkun Creative, Juhan Kuusi Dokfoto Keskus.

Swedbankis töötasin arendus- ja koolituspartnerina, kus minu juhtida ning arendada olid karjääriarenguprogrammid,  sotsiaalsete oskuste, mitmekesisuse ja kaasatuse teemad ning talendiprogramm.

Lisaks psühholoogiale olen täiendanud end Eesti Kunstiakadeemias disainerina ning arendanud end interdistsiplinaarse konsultandina pakkumaks mitmekülgsemaid teenuseid muutuste disainis ja  arenguprotsesside suunamisel.

Usun, et valdkondadevaheline koostöö ja vastastikune täiendamine on nii tänaste kui ka tulevikku suunatud tervete, edukate ja jätkusuutlike tegevuste eelduseks.

Samuti arvan, et enesearengus on oluline holistiline ja mitmetahuline lähenemine, mis arvestab isikupära, vajaduste, unistuste ja võimalustega.

Oma töös kombineerin erinevaid innovatsiooni ja arengut toetavaid lähenemisi, mida täiendavad meetodid ja praktikad nii nõustamises, pedagoogikas, andragoogikas, töö ja -organisatsiooni psühholoogias, muutuste juhtimises kui ka disainiprotsessis. Julged ideed ja lähenemised toetuvad uuringutele ja disainiprotsessi etappidele (sh teenusedisain ja kasutajakeskne lähenemine), mida toetavad läbimõeldus ning empaatia, mis aitavad omakorda tabada tuleviku visioone.
Tulemuseks on erilised ja rätsepatöö põhimõttel loodud lähenemised ning lahendused.

Tööst vabal ajal armastan olla oma lähedastega, reisida, tegeleda erinevate kunstivaldkondadega ja osaleda kultuurisündmustel.

kristel@laurlaur.ee
telefon:+372 52 22422