Reet Laur

Sünd. 1957.a., abielus, kaks täiskasvanut tütart. Olen töötanud koolipsühholoogina, nõustajana 20 aastat, koolitajana alates 1995 aastast. Lõpetanud TPÜ organisatsioonikäitumise magistrantuuri. Olen olnud kaastegev Rahvusvahelise Sorose Programmi ning Avatud Meele Instituudi koolitus-ja arendusprojektis “Visuaalse mõtlemise strateegiad”. Osalenud erinevate haridus- ja nõustamisalaste projektide töörühmades.

Endiselt olen ka Tallinna Ülikooli Täiskasvanute Hariduse Keskuse lektor.

Koolitusteemad on seotud kooli- ja hariduspsühholoogia ning orgnisatsioonikäitumise valdkonnaga.

Vabal ajal meeldib mulle aega veeta pere ja sõpradega, mängida tennist, käia teatris, näitustel ja teistel kultuuriüritustel ning reisida.

reet@laurlaur.ee
tel: +372 56 483848

 

Kristel Laur

Sünd. 1976 a. Vabaabielus. Kaks last, üks täiskasvanud ja teine gümnaasiumis.

2001. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala. Vahtusüliõpilasena Helsingi Ülikoolis spetsialiseerusin loova mõtlemise ja juhtimise suunale.

Nõustaja ja koolitajana olen pikalt töötanud haridusvaldkonnas nii laste, noorte – nende pereda kui ka õpetajatega. Viimase 10 aastaga on kasvanud töökogemus paaridega ning erifookuseks on olnud loomevaldkonnas tegutsevate inimeste arengu toetamine. Hetkel jätkan täiendavaid õpinguid Eesti Pereteraapia Koolis perekonna psühhoterapeutide väljaõppes.

Karjäärinõustajana olen tegutsenud üle 20 aasta, mis tänasel päeval on üha enam seotud ka coachingu’ga.
Oma tugevuseks pean mitmekülgseid kogemusi inimeste ja organisatsioonidega erinevatest valdkondadest, mis on avardanud minu maailmapilti ja – tunnetust.

Aastatel 2003 – 2005 töötasin Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskuses, olin keskuse juht, tegelesin keskuse asutamise ja teenuste arendamisega ning olin ülikooli karjäärinõustaja.

Lisaks erapraksisele olen teinud pikemat koostööd erinevate asutustega, sh Tervise Arengu Instituut, Eesti Töötukassa, Tallinna Ülikool, Eesti Tantsuagentuur, Tallinna 21.Kool, Eesti Vabaharidusliit, Euroopa Noored (täna: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus), MTÜ Continuous Action (DesignLab projekt), Ikkun Creative, Dokfoto Keskus jt.

Swedbankis töötasin arendus- ja koolituspartnerina, kus minu juhtida ning arendada olid karjääriarenguprogrammid, sotsiaalsete oskuste, mitmekesisuse ja kaasatuse teemad ning talendiprogramm.

Lisaks psühholoogiale olen täiendanud end Eesti Kunstiakadeemias disainerina ning arendanud end interdistsiplinaarse konsultandina pakkumaks mitmekülgsemaid teenuseid muutuste disainis ja arenguprotsesside suunamisel.

Disainimõtlemisest ja -protsessidest olen saanud palju julgustust ka disainimaks oma nõustamisteenust ja lähenemist.

Usun, et valdkondadevaheline koostöö ja vastastikune täiendamine on nii tänaste kui ka tulevikku suunatud tervete, edukate ja jätkusuutlike tegevuste eelduseks.
Samuti arvan, et nõustamises ja arengus on oluline holistiline ja mitmetahuline lähenemine, mis arvestab isikupära, vajaduste, unistuste ja võimalustega, kuid samas ei unusta (suhete)süsteeme, milles toimime ning mis meid mõjutavad.

Psühholoogia töö kõrval armastan olla oma lähedastega, reisida, tegeleda loometööga ja osaleda kultuurisündmustel.

kristel@laurlaur.ee
telefon:+372 52 22422