“Ma arvan, et ma saan Sind aidata.”


Karjäärinõustaja
eesmärgiks on aidata Sinul teha otsuseid, mis on seotud elukutsevaliku, tööeluga või muutustega elus tervikuna. Karjäärinõustaja põhiliseks tööülesandeks on karjääri planeerimise ja arendamise protsessi juhendamine.

Karjäärinõustamise protsessis toetatame inimest tema karjääri (elu) planeerimise ja arenguga seotud teadlike otsuste tegemisel. Need otsused võivad sisaldada pika- ja lühiajaliste karjäärieesmärkide valikuid, samuti haridustee ja väljaõppe valikuid, mis on olulised nende eesmärkide saavutamisel. Nõustamise käigus selgitame välja inimese vajadused,  unistused ja võimalused. Keskendume inimeses peituvate võimete ja potentsiaali esiletoomisele ning sellele, kuidas saab klient neid enda hüvanguks rakendada. Vajadusel aitame koostada reaalset tegevusplaani, luua isikupärast CV-d, kaaskirja/motivatsioonikirja või ette valmistada töövõtuvestluseks.

Antud teenust on võimalik kasutada individuaalselt nõustamise vormis kui ka tellida terve kursus.

Kursused ja loengud teemadel:

  • Muutunud töömaailm ja arusaamad karjäärist ning karjääri planeerimisest. Milliseid muutusi eeldab see inimese suhtumises ja käitumises?
  • Kes ma olen ja kuhu ma tahan jõuda?
  • Kuidas oma läbilöögivõimet ja oskusi arendada ning tööturul paremaid tulemusi saavutada?
  • Kuidas koostada ja teostada oma karjääriplaani?

Hind:

  • individuaalne nõustamine esimene kord (45 – 90 min), järgmised korrad (45 min) 45 €
  • kursuse maksumus kliendiga kokkuleppelPakume karjäärinõustamist ka videokõne vormis.