Kursused ja loengud teemadel:

  • Muutunud töömaailm ja arusaamad karjäärist ning karjääri planeerimisest. Milliseid muutusi eeldab see inimese suhtumises ja käitumises?
  • Kes ma olen ja kuhu ma tahan jõuda?
  • Kuidas oma läbilöögivõimet ja oskusi arendada ning tööturul paremaid tulemusi saavutada?
  • Kuidas koostada ja teostada oma karjääriplaani?
    Karjääriplaan on inimese haridus- ja tööeesmärkide saavutamise konkreetne tegevuskava.
  • Kuidas toetada noori karjääriplaanide tegemisel? Suunatud õpetajatele, vanematele,  huvijuhtidele ja noorsootöötajatele.

Hind: kursuse maksumus kliendiga kokkuleppel