Loengud ja koolitused erinevatel teemadel:

 • ÕPETAJA KUI ESMANE NÕUSTAJA – Psühholoogilise nõustamise olemus ja otstarve koolikeskkonnas – psühholoogilist nõustamist vajavad valdkonnad koolis; peamised suhtlemisoskused nõustamisel.
 • KARJÄÄRINÕUSTAMINE KOOLIS – Õpetaja abi õpilastele ja lapsevanematele. Erinevad meetodid ja nende kasutamisvõimalused klassitunnis.
 • SUHTLEMINE KOOLIS – Populaarsus, tõrjutus, isoleeritus. Suhtlemisoskuste arendamise vajalikkusest ja võimalikkusest klassiruumis.
 • AITA ÕPILASEL OLLA VÕIMEKAS – Kuidas õpetajad saavad toetada õpilaste võimete ja oskuste arengut.
 • KLASSITUNNI RIKASTAMINE erinevate õpetamistehnikatega.
 • LOOVALT MÕTLEMINE JA LOOV ELUVIIS. Loova protsessi mõistmine.Müüdid loovusest. Loovus probleemilahendamises. Loova mõtlemise tehnikad ja abivahendid (meetodite tutvustamine ja praktiseerimine). Loovus kui elukvaliteedi parandaja.
 • KÄITUMISRASKUSTEGA ÕPILASED (koolikiusamine, kohanemisraskused, suhtlemisraskused, sõltuvushäired, agressiivne käitumine jne) ja kuidas saab õpetaja neile toeks olla.
 • SUHTLEMISOSKUSED ÕPETAJA TÖÖS (nt. kuulamisoskus, konfliktidega toimetulemine, koostööoskus, juhtimine klassiruumis).
 • KOOSTÖÖPÕHIMÕTTEL TOIMIV KOOL – kuidas rakendada erinevaid koostöö- ja grupitöötehnikaid koolikeskkonnas ning seeläbi tõsta õppeasutuse eesmärkide saavutamise efektiivsust.
 • STRESS JA SELLEGA TOIMETULEK.
 • KOOLI ADAPTATSIOON – kohanemisprobleemid ja kuidas aidata oma õpilasi kooliga kohanemisel.
 • KOOLIKIUSAMINE JA KUIDAS SELLEGA TOIME TULLA.

KOOLITUSE HIND: kliendiga kokkuleppel