Loengud ja koolitused erinevatel teemadel:

  • Kutsevalik ja ettevalmistus tööturule minekuks.
  • Kuidas seista oma õiguste eest, rikkumata teiste õigusi – enesekehtestamine.
  • Konfliktide lahendamine aruka mõttevahetuse teel.
  • Kuidas teha head koostööd?
  • Enesekindlus ja enesehinnang.
  • Stress ja sellega toimetulek.
  • Mida tähendab “hea suhtleja” ja kuidas olla hea suhtleja?
  • Avalik esinemine – esinemisoskuste arendamine.
  • Eneseanalüüs ja miks see on oluline.

Koolitustel kasutatavad meetodid: loengud, grupitööd, praktilised harjutused, simulatsioonid, rollimängud, videotreening, testid ja arutelud.

Koolituse hind kliendiga kokkuleppel.