Loengud ja koolitused erinevatel teemadel:

Hetkel aktuaalsed teemad!

  • Kooliküpsus – kuidas vanemad saavad toetada oma last kooliks ettevalmistumisel?
  • Lasteaia ja kooli erinevus
  • Aita oma lapsel olla võimekas – kuidas vanemad saavad toetada oma lapse võimete ja oskuste arengut?
  • Käitumisprobleemid (nt. koolikiusamine, kohanemisraskused, suhtlemisraskused, sõltuvushäired, agressiivne käitumine, varjatud käitumised – valetamine ja varastamine jne) – mida need probleemid endast kujutavad, miks on vanematel tarvis neist teada ning kuidas vajadusel oma lastele toeks olla ja neid suunata.
  • Lapsed ja stress.
  • Laste hirmud ja sellega seonduvad psühhosomaatilised haigused.
  • Õppimine ja hinded – kuidas last õppimisprotsessis aidata; kes peaks last koolitöödes aitama; millal mõelda abiõpetaja peale; kuidas hinnetesse ja hindamisse suhtuda. .
  • Laps ja keskkond (nt ruumi mõju, privaatsus, kodune miljöö, kohanemine võõrastes kohtades, TV, arvuti).
  • Suhted eakaaslastega ja sõprussuhted – milline on eakaaslaste roll lapse/nooruki jaoks; millised oskused on suhtlemisel olulised ja kuidas neid oskusi arendada; millega tuleb vanematel arvestada lapse/nooruki sotsiaalse suhtlemise kontekstis.
  • Loengu hind: kliendiga kokkuleppel