Kõigil tuleb elus ette raskeid ja keerulisi perioode. Mõnikord on hea ja kasulik pöörduda neis asjus kogemuste ja teadmistega abistaja poole.

Psühholoogilise nõustamise käigus anname kliendile mitmesuguses vormis abi tema elusündmuste, elumuutuste ja suhetega seotud probleemide puhul. Aitame välja selgitada isiksuse tugevusi ja arenguvõimalusi. Analüüsime ning vajadusel arendame elu väljakutsetega seotud erinevaid toimetulekuvõtteid.

Selleks kasutame erinevaid psühholoogilisi meetode ja viise, mis on just kliendile ja tema probleemi jaoks sobivad. Põhiliseks töötegemise vahendiks on psühholoogiline vestlus, mille abil leiab aset probleemi selgitamine ja võimalike sobivate lahendusviiside leidmine. Vajadusel kasutame ka teste, erinevaid tehnikaid/harjutusi analüüsimiseks ja probleemilahenduse leidmiseks ning koduülesandeid.


Pakume järgmisi nõustamisteenuseid:

  • laste nõustamine
  • lapsevanemate nõustamine
  • noorukite nõustamine
  • täiskasvanute nõustamine
  • eakate psühholoogiline nõustamine
  • paarinõustamine
  • perenõustamine

Psühholoogilise nõustamise kestus sõltub paljuski probleemist ja kliendi valmisolekust psühholoogiga koostööd teha. Esimese kohtumise lõpus lepime kliendiga kokku esialgse kohtumiste arvu, mis vajadusel võib protsessi käigus vastastikkuse kokkuleppe alusel muutuda, kas siis lühemaks või pikemaks.

Pakume nõustamist ka videokõne vormis.

Ühe kohtumise hind: 65€ – 100€
Kohtumise kestus: 60-90 minutit

Kui kohtumise hind osutub takistuseks, siis võtke kindlasti ühendust.