Mis on karjäärinõustamine?

Karjäärinõustamine on tegevus, mis toetab inimest tema karjääri arenguga seotud teadlike otsuste tegemisel.
Need otsused võivad sisaldada pika- ja lühiajaliste karjäärieesmärkide valikuid, samuti haridustee ja väljaõppe valikuid, mis on olulised nende eesmärkide saavutamisel.

Karjäärinõustaja eesmärgiks on aidata Sinul teha otsuseid, mis on seotud elukutsevaliku, tööeluga või muutustega elus tervikuna. Karjäärinõustaja põhiliseks tööülesandeks on karjääri planeerimise ja arendamise protsessi juhendamine.

Antud teenust on võimalik kasutada individuaalselt nõustamise vormis kui ka tellida terve kursus.

Kursused ja loengud teemadel:

  • Muutunud töömaailm ja arusaamad karjäärist ning karjääri planeerimisest. Milliseid muutusi eeldab see inimese suhtumises ja käitumises?
  • Kes ma olen ja kuhu ma tahan jõuda?
  • Kuidas oma läbilöögivõimet ja oskusi arendada ning tööturul paremaid tulemusi saavutada?
  • Kuidas koostada ja teostada oma karjääriplaani?
    Karjääriplaan on inimese haridus- ja tööeesmärkide saavutamise konkreetne tegevuskava.

Hind:

  • individuaalne nõustamine esimene kord (45 – 90 min), järgmised korrad (45 min) 35 €
  • kursuse maksumus kliendiga kokkuleppel