Kõikidel inimestel tuleb elus ette raskeid ja keerulisi perioode. Mõnikord on hea ja kasulik pöörduda neis asjus kogemuste ja teadmistega abistaja poole.

Psühholoog aitab kliendil üle saada tema probleemist. Psühholoogilise nõustamise käigus antakse kliendile mitmesuguses vormis abi tema eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arendamisvõimaluste väljaselgitamiseks. Selleks kasutab psühholoog erinevaid psühholoogilisi meetode ja viise, mis on just kliendile ja tema probleemi jaoks sobivad. Põhiliseks töötegemise viisiks on psühholoogiline vestlus, mille abil leiab aset probleemi selgitamine ja võimalike sobivate lahendusviiside leidmine. Vajadusel võidakse kasutada ka teste ja koduülesandeid.

Pakume järgmisi nõustamisteenuseid:

  • laste nõustamine
  • lapsevanemate nõustamine
  • noorukite nõustamine
  • täiskasvanute nõustamine
  • paarinõustamine
  • perenõustamine

Psühholoogilise nõustamise kestus sõltub paljuski probleemist ja kliendi valmisolekust psühholoogiga koostööd teha. Esimese kohtumise lõpus lepitakse kliendiga kokku esialgne kohtumiste arv, mis vajadusel võib protsessi käigus vastastikkuse kokkuleppe alusel muutuda, kas siis lühemaks või pikemaks.

Esimene vestlus on tavaliselt pikem 60-90 minutit, edasi kestavad vestlused 45 minutit.

Ühe kohtumise hind: 35 €.