LOOVMÕTLEMINE JA TEGUTSEMINE

MÕTLE ROHKEM JA PAREMINI – ESITA VÄLJAKUTSEID OMA TAVAPÄRASELE MÕTLEMISELE!

 • Loova protsessi mõistmine. Müüdid loovusest. Loovus ja selle juhtimine.
 • Loovus probleemilahendamises.
 • Loovus ja innovatiivsus.
 • Loova ja innovaatilise organisatsiooni loomine.
 • Loova mõtlemise tehnikad ja abivahendid. Meetodite tutvustamine ja praktiseerimine.

LOOVUSMUSKLITE TREENING

Loovusmusklitega on samamoodi nagu lihastega, mida “parem” treening ja toetavad kõrvaltegevused, seda parem tulemus.
Kui loobud trennist, siis kannatab nii lihas kui ka loovus.
Antud treeninguga pakume võimalusi luua või taastada oma “loovusmusklite” vorm ja vastupidavus.
Treening toimub personaaltreeneri põhimõttel, mis tähendab, et iga grupi puhul arvestatakse tema eripära ja eesmärkidega.
Kasutatakse erinevaid loovust arendavaid trenažööre ja treeningprogramme.

TÖÖVAHENDITE DEGUSTEERIMINE

Kui sul on ainult haamer, siis muutub iga probleem naelaks. (Inglise vanasõna)

Pakume võimalust kasutada meie suunamisel erinevaid innovaatilisi ja inspireerivaid tehnikaid ideede genereerimiseks, tööprotsessi analüüsimiseks ning erinevate küsimuste ja väljakutsete käsitlemiseks.

MEESKOND JA MEESKONNATÖÖ

 • Erinevad koostöömängud, analüüs, teooria ja paralleelide tõmbamine tegeliku eluga(tööga). Põhieesmärk on analüüsida iseennast ja oma gruppi. Lisaks erinevate meeskonnatööga seonduvate aspektidega kokkupuutumine ja analüüs.
 • Meeskond ja meeskonnatöö – müüdid ja tegelikkus. Millest meeskonnatöö koosneb? Meeskonnatööd soodustavad ja takistavad tegurid. Meeskonnatöö eelised ja puudused.
 • Info jagamine ja vastutus grupis.
 • Meeskonnatööks vajalikud suhtlemisoskused: kuulamine, küsimuste esitamine, konfliktidega toimetulemine, enesekehtestamine jne.
 • Tagasiside kui meeskonna arendamise ja töö tõhususe tagamise abivahend.
  Grupiprotsessid ja grupikäitumine.

TEENINDUSKUNST – KUIDAS SAAVUTADA JA HOIDA KLIENDITEENINDUSE KÕRGET TASET?

 • eneseanalüüs ja mina-pilt
 • klienditeenindusega seotud suhtlemisoskused
 • kaebuste lahendamine ja kahju hüvitamine
 • enesearendamise vajalikkus ja võimalikkus klienditeeninduses

SUHTLEMIS- JA KOOSTÖÖOSKUSTE VAJALIKKUS TÖÖKESKKONNAS JA NENDE ARENDAMINE.

Tähelepanu pööratakse erinevatele oskustele (nt eneseesitlus, aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine, enesekehtestamine, koostööoskused, konfliktidega toimetulemine). Millistele oskustele keskendutakse sõltub kliendi vajadustest.

Võimalik kasutada erinevaid õppemeetode (nt. video, simulatsioonid, rollimängud).

KOOLITUSE HIND: kliendiga kokkuleppel

VEEL KASULIKKU TEAVET:

Iga koolitus ehitatakse üles vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Koolitusvaldkondi on võimalik omavahel kombineerida ja erinevalt käsitleda (nt rohkem praktiliselt või enam teoreetiliselt) – täpsem info koolitajatelt.

Kui klient on otsustanud tellida koolituse meie firmast ja kui klient soovib, siis kuulub koolitushinna sisse ka SPETSIAALNE UURING konkreetse firma, grupi (keda koolitada soovitakse) vajaduste ja soovide väljaselgitamiseks. Eesmärk on koostöö tulemusena leida kõige sobivam valdkond ja lähenemisviis, kuidas tellitud koolitus kõige paremini täidaks kliendi huve.

* Antud teenus läheb lisateenusena ja -tasuna arvesse juhul, kui klient tellib koolituse mõnest teisest koolitusfirmast, kuid soovib siiski taolist eelinformatsiooni andvat uuringut teha.